Arama Yap2020/1 - Inovatyvaus verslumo konkursas / Innovative Entrepreneurship Competition


Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja projekte „Tarpeuropinis inovacijų tinklas“, kurio tikslas – skatinti inovatyvaus verslo kūrimą ir plėtrą konsultuojant bei organizuojant mokymus tiek jau įkurtoms įmonėms, tiek startuoliams, dar tik turintiems verslo idėją. Projektu siekiama populiarinti ir plėtoti novatorišką verslininkystės kultūrą, dalinantis žiniomis ir patirtimi.

Šio projekto koordinatorius – Trabzon prekybos ir pramonės rūmai, projekto partneriai – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmai.

Tikslinė grupė:
  • Organizacijų, kurių veikla nukreipta į mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas ir technologijų perdavimą, atstovai / darbuotojai,
  • Rūmų nariai,
  • Asmenys, besidomintys naujovėmis, technologijomis ir novatorišku verslumu,
  • Kiti verslininkai.

Vienas iš projekto tikslų – organizuoti inovatyvaus verslumo konkursą. Konkursu siekiama skatinti inovatyvios verslininkystės kultūros ir dvasios plėtrą, o konkurso dėka verslininkai turės galimybę pristatyti savo inovatyvias idėjas tarptautinei auditorijai. Inovatyvaus verslumo konkursai taip pat vyks projekto partnerių šalyse Turkijoje ir Bulgarijoje. Tai užtikrins gerosios patirties pasidalinimą bei komerializavimo galimybių identifikavimą tarptautiniu mąstu.

Konkursas skirtas projektų idėjoms ir projektams:
  • nukreiptiems į mokslinius tyrimus ir plėtrą
  • suteiksiantiems pridėtinę vertę
  • skirtiems gaminti ir plėtoti aukštos kokybės produktos / paslaugas
  • prisidėsiantiems prie miesto ir šalies gerovės augimo

Kviečiame Jus teikti paraiškas inovatyvių projektų idėjų konkursui. Konkurse kviečiame dalyvauti visas Kauno ir Marijampolės regionuose registruotas ir veikiančias įmones (įmonių steigimo data ne ankstesnė, nei 2017-03-01) ir jaunuosius verslininkus, dar tik turinčius verslo idėją.

Apdovanojimai:
  • 3 geriausiai įvertintų projektų atstovai turės galimybę virtualiai susitikti su kitų projekto partnerių šalių inovatyvaus verslumo konkurso nugalėtojais
  • 3 geriausiai įvertintiems projektams bus suteiktos konsultacijos verslo planų rengimo klausimais.

Kilus klausimams, kreiptis į projekto koordinatorę Jeleną Veršininą el.paštujelena.versinina@chamber.lt


Kvietimo pradžios data : 2020 Mar 05
Kvietimo pabaigos data : 2020 Aug 20