Arama Yap
Tarpeuropinis inovacijų tinklas

Intereuropean Concept Innovation Network“Turkijos – ES verslo dialogo programa”

TR2015/DG/01/A6-02/081

🙟🙝

2020/1 - Inovatyvaus verslumo konkursas / Innovative Entrepreneurship Competition

Pradžios data : 2020 Mar 05

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja projekte „Tarpeuropinis inovacijų tinklas“, kurio tikslas – skatinti inovatyvaus verslo kūrimą ir plėtrą konsultuojant bei organizuojant mokymus tiek jau įkurtoms įmonėms, tiek startuoliams, dar tik..
Projekto Tikslas

Pagrindinis projekto tikslas – papildyti Trabzon prekybos ir pramonės rūmų, Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklas konsultuojant įmones inovacijų valdymo, intelektinės nuosavybės teisių, dizaino ir verslumo klausimais, skatinti inovatyvaus verslumo kultūros ir dvasios plėtrą mokymų ir konsultacijų metu bei dalintis žiniomis ir sėkmės istorijomis.
Tikslinė Grupė :
 • Organizacijų, kurių veikla nukreipta į mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas ir technologijų perdavimą, atstovai / darbuotojai,
 • Rūmų nariai,
 • Asmenys, besidomintys naujovėmis, technologijomis ir novatorišku verslumu,
 • Kiti verslininkai.

Projekto Tikslas

Pagrindinis projekto tikslas – papildyti Trabzon prekybos ir pramonės rūmų, Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklas konsultuojant įmones inovacijų valdymo, intelektinės nuosavybės teisių, dizaino ir verslumo klausimais, skatinti inovatyvaus verslumo kultūros ir dvasios plėtrą mokymų ir konsultacijų metu bei dalintis žiniomis ir sėkmės istorijomis.
Tikslinė Grupė :
 • Organizacijų, kurių veikla nukreipta į mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas ir technologijų perdavimą, atstovai / darbuotojai,
 • Rūmų nariai,
 • Asmenys, besidomintys naujovėmis, technologijomis ir novatorišku verslumu,
 • Kiti verslininkai.

Projekto Tikslas

Pagrindinis projekto tikslas – papildyti Trabzon prekybos ir pramonės rūmų, Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklas konsultuojant įmones inovacijų valdymo, intelektinės nuosavybės teisių, dizaino ir verslumo klausimais, skatinti inovatyvaus verslumo kultūros ir dvasios plėtrą mokymų ir konsultacijų metu bei dalintis žiniomis ir sėkmės istorijomis.
Tikslinė Grupė :
 • Organizacijų, kurių veikla nukreipta į mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas ir technologijų perdavimą, atstovai / darbuotojai,
 • Rūmų nariai,
 • Asmenys, besidomintys naujovėmis, technologijomis ir novatorišku verslumu,
 • Kiti verslininkai.Inovacijos

Inovatyvumas, Idėjų įgalinimas Prekėms / Paslaugoms, Rinkodarai, Procesams ve Verslo modeliui kad būtų sukurta
pridėtinė vertė.

Inovacija yra naujo ar ženkliai patobulinto produkto (prekės ar paslaugos), proceso, naujo rinkodaros metodo arba naujo organizacinio metodo įgyvendinimas verslo praktikoje, darbo
vietoje, organizacijoje ar išorės santykiuose.


Verslumas

Verslumas yra procesas, kurio metu reaguodamas į ekonomines galimybes arba sukurdamas jas, individas sukuria vertę žmonėms ir visuomenei, kartu savo naujovėmis sukeliant pokyčius ekonominėje sistemoje.

Verslumas – tai procesas, kurio metu mes analizuojame savo aplinką, bandydami žvelgti kitu kampu, ir įvertiname galimybes, identifikuotas žvalgymosi metu. Verslus žmogus nebijo prisiimti riziką diegdamas inovacijas ir vykdydamas plėtrą.


Intelektinės nuosavybės teisės

Intelektinė nuosavybė – nematerialioji nuosavybė, kuri yra žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas, saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės nuosavybės teisė saugo išradimus, kūrybiškumą, išradingumą.

Intelektinė nuosavybė, tai asmens arba organizacijos intelektinis produktas; atitinkamai asmuo arba organizacija gali savo nuožiūra nustatyti jo laisvą naudojimą arba apriboti tam tikrus naudojimo būdus.