Arama Yap


Koncepcijos kūrimas
2019 m. lapkričio 23 dieną buvo organizuoti mokymai tema “Koncepcijos kūrimas” (“Concept Design”), kuriuose dalyvavo virš 70 startuolių ir naujai įsteigtų įmonių atstovų. Mokymų metu dalyviai turėjo išgryninti ekosistemos problemas, kad vėliau galėtų ieškoti realių problemų sprendimo būdų juos dominančiose srityse. Siekiant produktyvesnio rezultato, dalyviai buvo suskirstyti grupėmis, kiekviena iš kurių 7 etapais vykdė sprendimų ir idėjų paiešką taikant Lotoso ir kitus kūrybinio matymo metodus. Mokymų eigoje kiekvienoje grupėje buvo išgryninti 3 sprendimai, kurie buvo reitinguojami ir vyko analizė, ar panašūs sprendimai yra rinkoje, kad būtų galima priimti sprendimą ties kuriuo sprendimu koncentruotis. Antroje, praktinėje, mokymų dalyje prie renginio dalyvių prisijungė verslo praktikai ir ekosistemos dalyviai, kurie bendradarbiavo su komandomis, padėdami joms savo žiniomis ir įgyta patirtimi.
Koncepcijos kūrimas
2019 m. lapkričio 23 dieną buvo organizuoti mokymai tema “Koncepcijos kūrimas” (“Concept Design”), kuriuose dalyvavo virš 70 startuolių ir naujai įsteigtų įmonių atstovų. Mokymų metu dalyviai turėjo išgryninti ekosistemos problemas, kad vėliau galėtų ieškoti realių problemų sprendimo būdų juos dominančiose srityse. Siekiant produktyvesnio rezultato, dalyviai buvo suskirstyti grupėmis, kiekviena iš kurių 7 etapais vykdė sprendimų ir idėjų paiešką taikant Lotoso ir kitus kūrybinio matymo metodus. Mokymų eigoje kiekvienoje grupėje buvo išgryninti 3 sprendimai, kurie buvo reitinguojami ir vyko analizė, ar panašūs sprendimai yra rinkoje, kad būtų galima priimti sprendimą ties kuriuo sprendimu koncentruotis. Antroje, praktinėje, mokymų dalyje prie renginio dalyvių prisijungė verslo praktikai ir ekosistemos dalyviai, kurie bendradarbiavo su komandomis, padėdami joms savo žiniomis ir įgyta patirtimi.